top of page

MİMARİ PEYZAJ 

 

                                                       Prof. Dr. Nur Çağlar / Çarşamba 9:00-12:30

                                                                                        

 

                                                                                                                      

 

Mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj arakesitindeki ilişkileri irdeleyen ders, binaların kentlerdeki rolünü –kentsel dokunun oluşumunda, evrimleşmesinde ve değişiminde kente ve kentsel mekana katkılarını– tartışmaktadır. Kentsel doku elemanı olarak binaların sürekliliği, tipolojileri ve morfolojik özelliklerinin incelemesini yaparken, kentsel dokunun tarihsel bir süreç içerisinde, fiziksel-sosyal, kamusal-özel düzlemlerde okunmasını sağlar.

 

bottom of page