top of page

MİMARİ GÖRÜNÜMLER/ ARCHİ-SCAPES TASARIM STÜDYOSU

 

Mimarlık ve Kent İlişkileri Üzerine Yeniden Düşünmek

 

Mimari görünümler mimarlığın kentle ilişkisini sorgulamakta ve gündelik yaşantısını kurgulamakta başlıca araçtır.

-Mimari Görünümler yerin coğrafi ve fiziksel niteliklerini, sosyal yaşamın mekânsallığını, sosyal ilişkilerin sahnesini, kentin ekonomisinin, kültürünün ve tarihinin arka planını oluşturur.

-Mimari Görünümler Stüdyosunda tasarımların tek yapı ölçeğinde değil, kentin mimari görünümlerini oluşturan tüm bileşenleriyle birlikte ele alınması benimsenir.

-Mimari Görünümler Stüdyosu kentin tümünün nitelikli gelişimine katkı sağlayacak oluşturacak tasarımlar üretmek ve tasarımsal niteliği yüksek bu yerleri çeşitli araçlarla bir araya getirecek görünümleri tasarlamayı amaçlar.

-Mimari Görünümler Stüdyosu kentsel gelişmelere direnerek niteliksizleşen fiziksel, sosyal, mekânsal çöküntüye uğrayan ve kentin gündelik yaşantısından kopan dolayısıyla kimliksizleşen yapılar yığınının geri kazanılması sürecine odaklanır.

Mimari görünümler stüdyosu mimari/kentsel “şeylerin” hallerini tartışır.

 

  • “Şey” yere ait olduğu kadar zaman, mekan ve hareket üzerinedir.

  • “Şey” bizim kendimizi ve varlığımızı tanımladığımız sınırlarımızın ölçemediğimiz/bilemediğimiz diğer yarısıdır.

  • “Şey” bize olmadığımız her şeyi sunar.

  • “Şeyin” kendi yaşamı, teknolojinin kaynağı olan nitelikleri vardır.

Mimari Görünümler Stüdyosu tasarım alıştırma ve deneylerinde her çeşit düşünme, tasarlama ve anlatım ortam ve araçlarını kullanır. Bunlar konvansiyonel araçlarla yapılan alıştırmalar, dijital araçlarla yapılan alıştırmalar, fiziksel modellemelerle yapılan alıştırmalar, film ve benzeri sanatsal yöntemlerle yapılan alıştırmalardır. Yürütücüler bu yöntemi melez tasarım olarak tanımlar

bottom of page